Novas restricións

August 27, 2014

NOTA INFORMATIVA

O pasado venres 16 de abril publicouse no DOG. Núm.71-Bis a ORDE do 16 de abril de 2021 pola que se modifica o anexo II da Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, donde se indica que o noso concello alcanzou un nivel de restrición media. Isto significa que temos un aforo do 30% da capacidade máxima quedando da seguinte manera:

Ximnasio: 21 persoas

Piscina: 27 persoas

Vestiarios: 11 persoas en cada un

AA.DD.: 4 persoas + monitores

A partires do próximo venres aumentaremos as restricións a nivel alto, pero isto non afecta ó noso sector.Todos los derechos reservados - www.piscinademarin.com