NOTA INFORMATIVA

August 27, 2014

NOTA INFORMATIVA

O pasado venres 21 de maio publicouse no DOG. Núm.94-Bis a ORDE do 21 de maio de 2021 pola que se modifica a Orde do 7 de maio de 2021 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, donde se indica que o noso concello baixoua un nivel de restrición media-baixa. Isto significa que voltamos a ter un aforo do 30% da capacidade máxima nos vestiarios e do 50% en piscina e ximnasio, quedando da seguinte manera:

Ximnasio: 35 persoas

Piscina: 45 persoas

Vestiarios: 11 persoas en cada un

AA.DD.: 4 persoas + monitoresTodos los derechos reservados - www.piscinademarin.com